HBCS AUDIT

méltányos finanszírozásért

A méltányos
finanszírozásért

A méltányos finanszírozásért

fekvő- és járóbeteg-szakellátók számára

Szakértői munkánk elsődleges célja, hogy a kódolási hibák azonosítása és javítása révén biztosítsuk az elvégzett teljesítmény maradéktalan elszámolásának lehetőségét, és az intézményi kódolási gyakorlatot a hatályos jogszabályokhoz igazítsuk.

Kórházaknak

Fekvőbeteg-szakellátók finanszírozási jelentéseinek auditálása, kódolás, kódjavítás

Szakrendelőknek

Ambuláns lap audit. A dokumentáció finanszírozási szempontból való megfelelőségének vizsgálata a járóbeteg-szakellátásban. Járóbeteg-finanszírozási audit. Járóbeteg-finanszírozási jelentések komplex felülvizsgálata, tanácsadás. Kódmester, Kódmester profi®. A járóbeteg-szakellátás finanszírozási jelentéseit ellenőrző, a kódolási szabályokat ismertető szoftver.