HBCS AUDIT

méltányos finanszírozásért

A méltányos
finanszírozásért

A méltányos finanszírozásért

Oktatás és továbbképzés

A HBCS Audit Kft. szolgáltatásai révén a fekvő- és járóbeteg-szakellátó intézmények többletbevételt realizálhatnak és az érvényes szabályokhoz igazíthatják elszámolási gyakorlatukat. A bevételek növelése, a fenntartható működés biztosítása minden egészségügyi szolgáltató számára fontos. Minden olyan elvégzett szolgáltatás, amelynek költségét a finanszírozó nem téríti meg, veszteséget termel, így a már elvégzett szolgáltatások maradéktalan és szabályos elszámolása alapvető intézményi érdek. A hibás, illetve szabálytalan adatszolgáltatás komoly károkat okozhat.

Csaknem 20 éves egészségügyi finanszírozási tanácsadói tapasztalatra és képzett orvos-szakértői tudására alapozva, a HBCS Audit Kft. segítséget nyújt a finanszírozási adatszolgáltatás átvilágításában, szabályos kódolási gyakorlat megvalósításában, hatékonysági tartalékok feltárásában.

Szakmai továbbképzéseink nemcsak jelenlegi szerződött Ügyfeleink számára hozzáférhetőek: előre meghirdetett kurzusainkra a jelentkezés nyitott, ill. igény szerint kihelyezett oktatásokat is szervezünk. Változatos formában kínálunk továbbképzéseket.

Javítási javaslatok személyes átadása:

Szakértői tevékenységünk során Ügyfeleink kijelölt munkatársai számára biztosítjuk az orvosszakértőinkkel való rendszeres konzultáció lehetőségét. A javításokat személyesen adjuk át, melynek során munkatársunk indokolja a javítás szükségességét és választ ad a felmerülő kérdésekre, ezzel is hozzájárulva a rendszeresen ismétlődő hibák kiszűréséhez.

Kódolók célzott oktatása, tréningje:

Kódolók célzott oktatása, tréningje: Kihelyezett oktatásaink során, a kódolásért felelős szakemberek elméleti tudásának bővítése, készségeik fejlesztése a cél. Ismertetjük, értelmezzük az aktuális finanszírozási szabályokat, a szabálytalan/pontatlan kódolás következményeit, valamint bemutatjuk a jellemző hibaforrások megszüntetésének lehetőségeit. A képzéseken az adott intézmény kódolási gyakorlatának közös értékelésére, problémák azonosítására, megoldási lehetőségek megbeszélésére is lehetőség nyílik. Így ez a képzési forma nemcsak a munkatársak ismereteinek bővítésére alkalmas, hanem hozzájárul az intézményi finanszírozási adminisztráció átfogó javításához.

Szakmaspecifikus konzultációk:

Egyes szakmák kódolási feladatai speciális ismereteket igényelnek az egészségügyi szakemberek részéről, sőt, bizonyos esetekben (pl. onkológia) speciális szabályozás is meghatározhatja a kódolási folyamatot. Munkatársaink igény szerint, interaktív, szakma-specifikus konzultációkat tartanak az egyes szakterületek kódolási felelősei számára.

Akkreditált kurzusok:

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjával (SE EMK) szoros együttműködésben, rendszeresen szervezünk akkreditált, egy és többnapos kurzusokat. Célunk, hogy felkészítsük az ellátókat a változó szabályozási környezet kihívásaira, és gyakorlatorientált formában áttekintsünk a kódolásban előforduló szabálytalanságokat, hiányosságokat.

Szakmai fórumok, konferenciák:

Az aktuális finanszírozási változások kapcsán ad hoc továbbképzéseket, szakmai vitafórumokat szervezünk, az érintett szakmai és hatósági szakemberek részvételével, többnyire szintén az SE EMK-val együttműködésben.